GO EAC!!!!! #firstfootballgame #kill #scc

GO EAC!!!!! #firstfootballgame #kill #scc